+48 71 307 22 49

Silesian Catalysts

Microsoft Partner

Proces prowadzenia reakcji chemicznych w reaktorze przepływowym za pomocą wirującego pola mikrofalowego o wysokiej gęstości w warunkach nadkrytycznych

W trakcie prac opracowane zostały również nowe sposoby prowadzenia reakcji chemicznych (w tym reakcji estryfikacji) z wykorzystaniem nowego typu reaktora.

Prowadzone były prace optymalizacyjne nad reakcjami katalitycznymi przebiegającymi w bardzo gęstych polach mikrofalowych. Opracowany został sposób kontrolowania selektywności reakcji wymiany izotopowej prot-deuter w warunkach nadkrytycznych i gęstym polu mikrofalowym za pomocą objętościowej gęstości mocy mikrofalowej pochłoniętej przez układ reakcyjny. Projekt prowadzony wspólnie z firmę Ertec Polska Edward Reszke. W wyniku projektu powstały dwa zgłoszenia patentowe: „Reaktor mikrofalowy do prowadzenia reakcji chemicznej” PL395891, oraz „Sposób prowadzenia i kontrolowania reakcji deuterowania związków organicznych” P.404886.

SYSTEMY
PREDYKCYJNE

Budowa i wdrożenie predykcyjnego systemu zarządzania ryzykiem wystąpienia awarii przemysłowej.

USŁUGI
DORADCZE

Kompleksowe wsparcie w procesie budowy strategii utrzymania ciągłości biznesu zgodnie z normą.

ANALIZY
CHEMICZNE

Analizowanie chemiczne osadów w instalacjach przemysłowych. Opieka predykcyjna instalacji.

MODELOWANIE
PROCESÓW

Modelowanie przemysłowych procesów eksploatacyjnych za pomocą eksperymentów w skali laboratoryjnej.