+48 71 307 22 49

Silesian Catalysts

Microsoft Partner

Inżynieria procesowa

W każdej instalacji przemysłowej pojawiają się różnego rodzaju problemy. Aby w pełni zarządzać procesem produkcji, powinno się je zdefiniować i określić sposób postępowania w przypadku ich ujawnienia. Nasz zespół składa się z wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów z dziedziny chemii analitycznej, technologów chemicznych, biotechnologów, inżynierów środowiska, którzy zdefiniują i rozwiążą problemy występujące na instalacji naszych klientów. Badania prowadzimy we Wrocławskim Centrum Badań EIT+.

  • Przeprowadzamy badania w laboratoriach Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt badawczy:
  • Absorpcyjnej Spektroskopii Atomowej (ASA),
  • Chromatografii gazowej,
  • Spektrometrii mas,
  • Spektroskopii w Podczerwieni z Transformacją Fouriera (FT-IR),
  • Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (NMR),
  • Badań Struktury Ciała Stałego,
  • Krystalografii,
  • Mikroskopii Elektronowej.

SYSTEMY
PREDYKCYJNE

Budowa i wdrożenie predykcyjnego systemu zarządzania ryzykiem wystąpienia awarii przemysłowej.

USŁUGI
DORADCZE

Kompleksowe wsparcie w procesie budowy strategii utrzymania ciągłości biznesu zgodnie z normą.

ANALIZY
CHEMICZNE

Analizowanie chemiczne osadów w instalacjach przemysłowych. Opieka predykcyjna instalacji.

MODELOWANIE
PROCESÓW

Modelowanie przemysłowych procesów eksploatacyjnych za pomocą eksperymentów w skali laboratoryjnej.