+48 71 307 22 49

Silesian Catalysts

Microsoft Partner

Analiza BIG DATA

Każda organizacja gromadzi dane, jednak im więcej danych, tym trudniej odnaleźć się w ich gąszczu. Bardzo często gromadzone dane, ze względu na ich ilość, są tylko archiwizowane. Jednak dane te zawierają wiele istotnych dla przedsiębiorstwa informacji. Do uzyskania tych informacji służy Analiza Big Data.

Analiza BIG DATA pozwala na nowo w pełni korzystać z danych i ukrytej w nich wiedzy.

Wraz ze wzrostem zasobów informacji rośnie zapotrzebowanie na analizę danych ze strony przedsiębiorstw funkcjonujących na globalnym i silnie konkurencyjnym rynku. Analiza BIG DATA to teraźniejszości i przyszłości podmiotów, których funkcjonowanie zależy od szerokiej znajomości rynku, bieżących i przyszłych trendów, a także postaw i preferencji.

SYSTEMY
PREDYKCYJNE

Budowa i wdrożenie predykcyjnego systemu zarządzania ryzykiem wystąpienia awarii przemysłowej.

USŁUGI
DORADCZE

Kompleksowe wsparcie w procesie budowy strategii utrzymania ciągłości biznesu zgodnie z normą.

ANALIZY
CHEMICZNE

Analizowanie chemiczne osadów w instalacjach przemysłowych. Opieka predykcyjna instalacji.

MODELOWANIE
PROCESÓW

Modelowanie przemysłowych procesów eksploatacyjnych za pomocą eksperymentów w skali laboratoryjnej.